Małe dzieci

Małe dzieci są słodkie, kochane, bardzo kreatywne, ale również potrafią nieźle namieszać. W pierwszych latach ich życia należy objąć je szczególną opieką, ponieważ dzieci są nieprzewidywalne, czasami wbrew logice robią coś, co może przyczynić do totalnej katastrofy. Nawet takie rzeczy, które nie przyszły by nam w ogóle do głowy. Warto w takim przypadku również odpowiednio przygotować mieszkanie. Zabezpieczyć szafki, szuflady, pozdejmować z dolnych szafek porcelanę, czy szkło.

Małych dzieci nie można również tracić z oczu, ponieważ nawet kilka minut może doprowadzić do zagrożenia ich zdrowia lub nawet życia. Ponieważ małym dzieciom trudno jest wieścić pewne sprawy, musimy mieć nad nimi kontrolę. Nadopiekuńczość jednak powinna się kończyć w momencie, kiedy dziecko zaczyna być samodzielne, rozumie to, co do niego mówimy. Ponieważ dzieci nieco starsze powinny się usamodzielniać, wykonywać stopniowo czynności proste, jak zawiązanie sobie butów, po coraz trudniejsze, jak samodzielne spożywanie posiłków.